بررسی حضور بازیگران در برزیل / انتقادات شدید آری یا نه.

یادمان نرود چند سال پیش به بازیگر معروف سینما کتایون ریاحی برای حضور در سومالی با هدف کمک به محرومان چه تهمت هایی زدند.

آیا این انتقادات و فشارهایی که به این هنرمندی که با بودجه خود این کار را انجام داده بود به یار دوازدهم تیم ملی که با پوشش نامناسب در برزیل بسر می برند هم وارد خواهد شد

پوشش این بازیگر خیر با انتقاد شدید روبرو شد و همه از یاد بردند هدف حضور این هنرمند در سومالی را / پس بهتر است این افراد نگاهی هم به این عکسها بیاندازند شاید حافظه از دست رفته بازگردد.

/ 0 نظر / 38 بازدید